emirdaglilarvakfi@hotmail.com
0 222 234 32 32
+90 222 233 74 74

Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

MADDE 1: VAKFIN ADI- Vakfın adı EMİRDAĞLILAR, SOSYAL DAYANIŞMA KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI'dır. İş bu senette sadece vakıf denilecektir. Vakfın kısaltılmış adı EMİRDAĞLILAR EĞİTİM VAKFI'dır.

....

MADDE 3: VAKFIN AMACI- vakfın amacı, üyeleri ve Emirdağ'lıların ekonomik, sosyal, kültürel açıdan gelişmesini sağlamak eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla, çeşitli projeler üretmek, yörenin ekonomik yapısını canlandırmak, çevreyi güzelleştirmek, yöredeki potansiyel yatırım alanlarını tespit etmek veya ettirmek ve yöreye ve üyelerine hizmet edici faaliyetlerde bulunmak ve bu tür faaliyetlerin yapılmasını teşvik etmektir.

Bu amaçla,

- Köylüsüyle kentlisiyle hangi ekonomik ve sosyal yapıdan olursa olsun tüm Emirdağlıları aynı çatı altında toplamak, Emirdağlılar arasında tanışma, kaynaşma, sosyal ve kültürel alanda yardımlaşma sağlamak,Türk kültürü içinde önemli bir yer tutan Emirdağ kültürünü genç kuşaklara tanıtmak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak.

- Üyelerin ve yörenin gelişmesini ve ekonomik potansiyelini canlandırmak için kültür, sanat, sağlık turistik dinlenme tesisleri kurmak ve işletmek suretiyle Emirdağlılar arasında ekonomik dayanışma sağlamak,

- Üyelerine yöreye fayda sağlayacak her türlü bilimsel çalışmaları desteklemek ve bunlara ait telif haklarını satın almak, her türlü yayın yapmak ve yaptırmak,

- Üyelerinin ve yörenin gelişmesi için planlar yapmak, yapılan planları geliştirmek yöredeki kiş ve kuruluşlara her türlü danışmanlık ve eğitim hizmeti sunmak.

- Vakıf fakir yüksek öğrenim ve orta öğrenim (belirli sayıda) öğrencilerine burs verir veya sağlar, eğitim imkanları bulur, ödüller ve yarışmalar ihdas eder, festivaller düzenler.

- Yurtdışındaki işçilerin sorunlarını araştırmak, Avrupa Birliği kurum kuruluşları ve diğer uluslararası kuruluşlarla vakıf amaçları çerçevesinde işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, mevcut projelere katılmaktır.

 

Yukarı Çık
Eskişehir Web Tasarım