emirdaglilarvakfi@hotmail.com
0 222 234 32 32
+90 222 233 74 74ONLİNE BAŞVURU FORMU

ile işaretlenen alanların doldurulması zorunludur.
Başvuru formunuz PDF olarak cihazınıza inecektir. Bu formu aşağıdaki belgeler ile şu adrese 15 Ekim 2019 tarihine kadar ulaştırmanız gerekmektedir. Hoşnudiye Mah. İsmet İnönü (Doktorlar) Cad. Kazım Önal İş Merkezi 43/46 ESKİŞEHİR. (Eksik evrakla müracaat edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.)

 • LYS ve ÖSYS sonuç belgelerinin örneği (e-Devlet veya ÖSYM'den edinebilirsiniz.)
 • Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı öğrenci belgesi
 • Nüfus Müdürlüğü'nden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge, e-Devlet üzerinden edinebilirsiniz.)
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (Vukuatlı nüfus kayıt örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belge gerekmemektedir, e-Devlet üzerinden edinebilirsiniz.)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Son 6 ayda çekilmiş, arkasında adınızın ve soyadınızın yazdığı 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Adli sicil kaydı dökümü (e-Devlet üzerinden edinebilirsiniz.)
 • Ara sınıfta öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (Transkript)
 • Çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-Devlet üzerinden edinebilirsiniz.)
 • Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi
 • Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-Devlet üzerinden edinebilirsiniz.)
 • Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba adına Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geliri/kayıtları olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden edinebilirsiniz. 4A, 4B, 4C)
 • Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-Devlet üzerinden edinebilirsiniz.)
 • Anne ve baba adına araç varsa araç tescil belgesi (e-Devlet üzerinden edinebilirsiniz.)
 • (Anne ve baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-Devlet üzerinden veya ilgili kurumdan kayıt olmadığına dair belge alınmalıdır.)

 

 

 

EMİRDAĞLILAR VAKFI

“EVAK”YÜKSEKÖĞRENİM EĞİTİM BURSLARI

 

BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Emirdağlılar Vakfı (EVAK), Atatürk İlkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan,Emirdağlıüniversite öğrencilerine EVAK Eğitim Bursu vermektedir.

 

2019-2020 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 15 Temmuz – 15 Ekim 2019

2019-2020 Öğretim Yılı Aylık Burs Ücreti: 250 TL.

 

 BAŞVURU KOŞULLARI

 • C. vatandaşı olmak,
 • Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, 
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Baba veya Anne Emirdağ nüfusuna kayıtlı olmak
 • Devlet Üniversitesine ait fakülte öğrencisi olmak
 • Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.

 

ADAY OLAMAYACAKLAR

 • Vakıf üniversitesi öğrencileri,
 • Açık öğretim öğrencileri,
 • Uzaktan öğretim öğrencileri,
 • Ücretli değişim programında bulunanlar,
 • 25 yaşından büyükler,
 • Aynı aileden EVAK bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenciler

başvuru yapamaz.

 

 

EKLENECEK BELGELER

EVAK internet sayfasından doldurularak, çıktısı alınıp imzalanacak "EVAK Burs Başvuru Formu"na aşağıda belirtilen belgeler sırasıyla eklenecektir: 

 • LYS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneği (e-devlet veya ÖSYM)
 • Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,
 • Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet),
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.) 
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)
 • "Adli Sicil Kaydı" dökümü (e-devletten alınabilir.)
 • Ara sınıfta öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),
 • Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler:
 • Çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir.)
 • Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,

Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)

Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/kayıtları olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir.) (4A, 4B, 4C) 

 • Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet) 
 • Anne ve baba adına araç varsa, araç tescil belgesi (e-devletten alınabilir.)

(Anne ve baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten veya ilgili kurumdan kayıt olmadığına dair belge alınmalıdır.)

 

 

 EVRAKLARIN TESLİM SÜRECİ:

 • Öğrenciler veya 1. Derece yakını (anne, baba, kardeş, amca, dayı, hala, teyze) evraklarını 15 Ekim 2019 tarihine kadar EVAK vakıf hizmet binasına (Hoşnudiye Mah. İsmet İnönü (Doktorlar) Cad. Kazım Önal İş Merkezi 43/46 ESKİŞEHİR adresine elden teslim edecektir.
 • EVAK’ın değerlendirmesi sonrası mülakata girmesi uygun görülen öğrencilere sms ile bildirim yapılacaktır. 
 • Öğrencilerin evraklarını; belirtilen tarihe kadar, elden veya iadeli taahhütlü olarak EVAK Eskişehir adresine teslim edecektir.
 • Ön değerlendirmeden geçemeyen öğrencilerin evraklarını teslim etmesinin geçerliliği olmayacaktır.
 • Evraklarını EVAK’asüresinde, istenen nitelikte ve eksiksiz teslim etmeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

 

ÖNEMLİ NOTLAR 

 • EVAK Burs Başvuru Formu'na eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması,
 • EVAK Burs Başvuru Formunun sonunda yer alan Taahhüt, Vicdani Yükümlülük ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme Belgesindeki onay ve imzaların eksik olmasıdurumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve aday mülakata alınmayacaktır.  
 • Seçimler EVAK Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak burs komisyonları tarafından yapılacaktır.
 • Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler. 
 • Burs kazanan öğrencilere banka hesabı Vakfımız tarafından bildirilecektir. Öğrencilerin önceden hesap açtırmalarına gerek bulunmamaktadır. 
 • Online Burs Başvurusu hakkındaki sorularınız için 0 222 233 74 74 nolu telefondan ulaşabilir veya emirdagvakfi@gmail.com e-posta adresine e-posta gönderebilirsiniz.
 • Burslarla ilgili sorularınız için hafta içi 10:00 - 17:30 saatleri arasında vakfımızı arayabilirsiniz.

 

 

BURSİYER SEÇİMİ 

EVAK yönetim kurulunca oluşturulan Burs Komisyonları müracaat eden öğrenciler arasından açıklanan şartlara göre seçilen adayların belgelerini komisyon üyelerince imzalanmış tutanak ekinde EVAK Yönetim Kuruluna göndereceklerdir. Kesin sonuçlar EVAK Yönetim Kurulunca burs kazanan öğrencilere e-posta, telefon veya mesajyoluyla duyurulacaktır. E-posta gönderimi öncesinde edinilen bilgiler kesinlik ifade etmemektedir.  

 

BURSUN ÖDENMESİ

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, aralık ayında iki aylık olarak ilk burs ödemesi yapılır. Bir öğretim döneminde kasım-haziran arası (8 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır. Evrakların geç gelmesi nedeniyle bursu yeni yılda başlayan öğrencilere geriye dönük ödeme yapılmamaktadır. 

 

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK

Öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra imkânı olduğu takdirde EVAK'a maddi katkıda bulunmayı ve kendisi gibi en az bir Türk gencine EVAK aracılığı ile burs vermeyi ayrıca EVAK’a manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda Emirdağlılar Vakfı’nın tanıtımını yapmayı, gönül elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

Eskişehir Web Tasarım